Nasza szkoła znajduje się w centrum miejscowości. Budynek położony jest przy ulicy Powstańców, posiada połączenie z główną ulicą Gierałtowic: Księdza Roboty. W naszym budynku mieści się również Gimnazjum nr 1 oraz Przedszkole. W niedalekiej odległości znajdują się kościół, Urząd Gminy, Poczta oraz Biblioteka Publiczna.

 » 

Kontakt

Zespół Szkolno- Przedszkolny

S z k o ł a P o d s t a w o w a
im. Gustawa Morcinka


44 – 186 Gierałtowice
ul. Powstańców Śląskich 41


tel./fax 0-32-3011570
e-mail: gierecole@wp.pl

film